Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.7988 – Rhône Capital/AP/GardaWorld Security) – Caz care poate face obiectul procedurii simplificate (Text cu relevanță pentru SEE)