Komission päätös , tehty 4 päivänä heinäkuuta 2008 , Venäjältä ja Ukrainasta peräisin olevan ammoniumnitraatin tuontia koskevan polkumyynnin vastaisen menettelyn yhteydessä tarjottujen sitoumusten hyväksymisestä (2008/577/EY)