Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2019/19 (2018. gada 14. decembris), ar ko pieņem divpadsmito atjaunināto Atlantijas bioģeogrāfiskā reģiona Kopienā nozīmīgo teritoriju sarakstu (izziņots ar dokumenta numuru C(2018) 8529)