Întrebare scrisă E-5143/10 Martin Ehrenhauser (NI) adresată Comisiei. Interpretarea articolului 5 alineatul (5) din Acordul dintre Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii privind prelucrarea și transferul datelor de mesagerie financiară