Gemeenschappelijk Standpunt (EG) nr. 13/2002 door de Raad vastgesteld op 13 december 2001 volgens de procedure van artikel 251 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, met het oog op de aanneming van een aanbeveling van het Europees Parlement en de Raad betreffende de uitvoering van een geïntegreerd beheer van kustgebieden in Europa