Rozhodnutie Rady (SZBP) 2017/2161 z 20. novembra 2017, ktorým sa mení rozhodnutie 2014/486/SZBP o poradnej misii Európskej únie pre reformu sektora civilnej bezpečnosti na Ukrajine (EUAM Ukraine)