Kohtuasi C-477/04: Euroopa Kohtu presidendi 12. jaanuari 2006. aasta määrus — Euroopa Ühenduste Komisjon versus Itaalia Vabariik