Регламент (ЕС) 2020/1476 на Комисията от 10 октомври 2020 година за забрана на риболова на северен бял тон в Атлантическия океан на север от 5° с.ш. от страна на кораби, плаващи под знамето на Ирландия