C-461/09. P. sz. ügy: A Bíróság (hetedik tanács) 2010. július 9-i végzése — The Wellcome Foundation Ltd kontra Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták), Serono Genetics Institute SA (Fellebbezés — Közösségi védjegy — „FAMOXIN” szóvédjegy — A „LANOXIN” nemzeti szóvédjegy jogosultja által benyújtott törlési kérelem — A törlési kérelem elutasítása)