Γραπτή ερώτηση E-1473/09 υποβολή: Cristiana Muscardini (UEN) προς την Επιτροπή. Εκστρατεία ενημέρωσης για τις ευρωεκλογές