Vec C-689/19 P: Odvolanie podané 18. septembra 2019: VodafoneZiggo BV proti uzneseniu Všeobecného súdu (prvá komora) z 9. júla 2019 vo veci T-660/18, VodafoneZiggo BV/Komisia