Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/967 al Comisiei din 3 iulie 2020 de stabilire a normelor detaliate referitoare la caracteristicile privind semnalul și utilizarea dispozitivelor acustice de intimidare, astfel cum se menționează în partea A din anexa XIII la Regulamentul (UE) 2019/1241 al Parlamentului European și al Consiliului privind conservarea resurselor piscicole și protecția ecosistemelor marine prin măsuri tehnice