Situația veniturilor și a cheltuielilor Fundației Europene pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă pentru exercițiul financiar 2010 – Bugetul rectificativ nr. 1