Sag T-560/18: Rettens dom af 24. oktober 2019 – Atos Medical mod EUIPO – Andreas Fahl Medizintechnik- Vertrieb (Medicinsk plaster) (EF-design – ugyldighedssag – registreret EF-design, der gengiver et medicinsk plaster – design offentliggjort inden prioritetsdagen – ugyldighedsgrund – individuel karakter – informeret bruger – designerens grad af frihed – andet helhedsindtryk – artikel 6 og artikel 25, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 6/2002)