Staat van ontvangsten en uitgaven van het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten voor het begrotingsjaar 2018 — Gewijzigde begroting nr. 2