Cauza C-377/12: Acțiune introdusă la 6 august 2012 — Comisia Europeană/Consiliul Uniunii Europene