EMP Ühiskomitee otsus nr 152/2013, 15. juuli 2013 , millega muudetakse EMP lepingu XXII lisa „Äriühinguõigus”