Euroopan parlamentin päätöslauselma 2. helmikuuta 2017 suosituksista komissiolle adoptioihin liittyvistä rajatylittävistä näkökohdista (2015/2086(INL))