Dikjarazzjoni tad-dħul u l-infiq tal-Aġenzija Eżekuttiva għall-Konsumatur, is-Saħħa u l-Ikel għas-sena finanzjarja 2020 — Baġit ta’ Emenda Nru 1 2020/C 360/04