Għajnuna mill-Istat – Deċiżjoni li ma jsirux oġġezzjonijiet 2020/C 381/07