Euroopa Regioonide Komitee arvamus teemal „Avaliku sektori innovatsiooni edendamine digilahenduste kaudu – kohalik ja piirkondlik vaatenurk“