C-312/17. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2018. szeptember 19-i ítélete (a Landesarbeitsgericht Hamm [Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Surjit Singh Bedi kontra Bundesrepublik Deutschland, Bundesrepublik Deutschland in Prozessstandschaft für das Vereinigte Königreich von Großbritannien und Nordirland (Előzetes döntéshozatal – Szociálpolitika – 2000/78/EK irányelv – A foglalkoztatás és a munkavégzés során alkalmazott egyenlő bánásmód – A 2. cikk (2) bekezdése – Minden, fogyatékosságon alapuló hátrányos megkülönböztetés tilalma – A szociális biztonságról szóló kollektív szerződés – A Németországban állomásozó szövetséges erők egykori polgári alkalmazottai számára folyósított átmeneti kiegészítő támogatás – E támogatás fizetésének megszüntetése, amennyiben az érintett teljesíti az ahhoz szükséges feltételeket, hogy a kötelező nyugdíjbiztosítási rendszer alapján a fogyatékossággal élő személyeknek biztosított előrehozott öregségi nyugdíjban részesüljön)