Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 670/2014 z dnia 18 czerwca 2014 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw