/* */

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 670/2014 ( 2014. gada 18. jūnijs ), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai