Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 670/2014, annettu 18 päivänä kesäkuuta 2014 , kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi