Sklep Skupnega odbora EGP št. 287/2019 z dne 13. decembra 2019 o spremembi Priloge I (Veterinarske in fitosanitarne zadeve) in Priloge II (Tehnični predpisi, standardi, preskušanje in certificiranje) k Sporazumu EGP [2020/305]