Informacije Komisije o tome da Poljska ne primjenjuje određene odredbe Uredbe (EU) 2020/698 Pandemija bolesti COVID-19 (Uredba (EU) 2020/698 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. svibnja 2020. o utvrđivanju posebnih i privremenih mjera zbog pandemije bolesti COVID-19 i o obnavljanju ili produljenju određenih potvrda, dozvola i svjedodžbi te odgodi određenih periodičnih provjera i osposobljavanja u određenim područjima zakonodavstva o prometu (SL L 165, 27.5.2020., str. 10.)) 2020/C 190 I/01