2017 m. gruodžio 20 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/2404, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1308/2013 99 straipsnį suteikiama apsauga pavadinimui „Maasvallei Limburg“ (SKVN)$