Raportul privind conturile anuale ale întreprinderii comune europene pentru ITER și pentru dezvoltarea energiei de fuziune pentru exercițiul financiar 2015, însoțit de răspunsul întreprinderii comune