Předběžné oznámení o spojení podniků (Věc M.7778 – Vattenfall/ENGIE/GASAG) (Text s významem pro EHP)