Az Európai Parlament és a Tanács 510/2011/EU rendelete ( 2011. május 11. ) az új könnyű haszongépjárművekre vonatkozó kibocsátási követelményeknek a könnyű haszongépjárművek CO 2 -kibocsátásának csökkentésére irányuló uniós integrált megközelítés keretében történő meghatározásáról (EGT-vonatkozású szöveg)