Rezoluţia Parlamentului European din 8 februarie 2018 referitoare la execuțiile din Egipt (2018/2561(RSP))