Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 8ης Φεβρουαρίου 2018 σχετικά με τις εκτελέσεις στην Αίγυπτο (2018/2561(RSP))