2004 m. spalio 14 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimas, Byloje T-56/02 Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG prieš Europos Bendrijų Komisiją (Konkurencija — EB sutarties 81 straipsnis — Susitarimas, nustatantis grynųjų pinigų keitimo paslaugos kainą bei apmokestinimo tvarką — Vokietija — Bylos nagrinėjimas nedalyvaujant šaliai)