Esimese Astme Kohtu 14. oktoobri 2004 otsus kohtuasjas T-56/02: Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG versus Euroopa Ühenduste Komisjon (Konkurents — EÜ asutamislepingu artikkel 81 — Kokkulepe sularaha vahetamise teenuste hinna määramise ja tasu võtmise üksikasjade kohta — Saksamaa — Tagaseljamenetlus)