Rozsudek soudu prvního stupně ze dne 14. října 2004 ve věci T-56/02, Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG proti Komisi Evropských společenství (Hospodářská soutěž — Článek 81 ES — Dohoda o určování cen a způsobů účtování služeb směny valut v hotovosti — Německo — Řízení o rozsudku pro zmeškání)