Дело C-92/10 P: Жалба, подадена на 17 февруари 2010 г. от Media-Saturn-Holding GmbH срещу Решението на Първоинстанционния съд (четвърти състав) от 15 декември 2009 г. по дело Media-Saturn-Holding GmbH/Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) (T-476/08)