Decizia (UE) 2020/522 a Consiliului din 7 aprilie 2020 privind poziția care urmează să fie adoptată în numele Uniunii Europene în cadrul Comitetului director regional al Comunității transporturilor în ceea ce privește anumite aspecte bugetare legate de punerea în aplicare a Tratatului de instituire a Comunității transporturilor