CInneadh (AE) 2020/522 ón gComhairle an 7 Aibreán 2020 maidir leis an seasamh a ghlacfar thar ceann an Aontais Eorpaigh laistigh de Choiste Stiúrtha Réigiúnach an Chomhphobal Iompair i ndáil le cúrsaí áirithe buiséadacha a bhaineann le cur chun feidhme an Chonartha lena mbunaítear an Comhphobal Iompair