2 kuro elementų ir vandenilio bendrosios įmonės valdybos sprendimas 2020 m. gegužės 26 d. kuriuo nustatomos vidaus taisyklės dėl duomenų subjektų tam tikrų teisių apribojimų, susijusių su asmens duomenų tvarkymu 2 KEV BĮ vykdant savo veiklą