Skriftlig forespørgsel P-011997/11 Charles Tannock (ECR) til Rådet. Den Internationale Domstols dom af 5. december 2011 om Grækenlands indsigelse imod Republikken Makedoniens NATO-medlemskab