Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2018/1990 tal-11 ta' Diċembru 2018 li jistabbilixxi l-formoli msemmija fir-Regolament tal-Kunsill (UE) 2016/1104 li jimplimenta kooperazzjoni msaħħa fil-qasam tal-ġurisdizzjoni, il-liġi applikabbli u r-rikonoxximent u l-eżekuzzjoni ta' deċiżjonijiet f'materji tal-konsegwenzi patrimonjali ta' sħubijiet reġistrati