Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/1990 af 11. december 2018 om udarbejdelse af de formularer, der er omhandlet i Rådets forordning (EU) 2016/1104 om indførelse af et forstærket samarbejde på området for kompetence, lovvalg, anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser i sager vedrørende de formueretlige virkninger af registrerede partnerskaber