Nolīgums starp ES un Japānu par savstarpēju tiesisko palīdzību krimināllietās *** Eiropas Parlamenta 2010. gada 7. septembra normatīvā rezolūcija par projektu Padomes lēmumam, lai noslēgtu Nolīgumu starp Eiropas Savienību un Japānu par savstarpēju tiesisko palīdzību krimināllietās (05308/2010 – C7-0029/2010 – 2009/0188(NLE))