Vec C-223/10: Uznesenie predsedu Súdneho dvora z  1. septembra 2010 — Európska komisia/Rakúska republika