Državne potpore – Belgija – Državna potpora SA.53969 (2019/NN) – izuzeće od oporezivanja viška dobiti odobreno poduzetniku British American Tobacco – Poziv na podnošenje primjedaba u skladu s člankom 108. stavkom 2. Ugovora o funkcioniranju Europske unijeTekst značajan za EGP.