Valtiontuki – Belgia – Valtiontuki SA.53969 (2019/NN) – British American Tobaccolle myönnetty ylisuurten voittojen verovapautus – Kehotus huomautusten esittämiseen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 108 artiklan 2 kohdan mukaisestiETA:n kannalta merkityksellinen teksti.