Komisijos sprendimas 2005 m. gegužės 2 d. dėl gyvūnų sveikatos apsaugos priemonių prieš afrikinį kiaulių marą Sardinijoje, Italijoje (pranešta dokumentu Nr. C(2005) 1321) (Tekstas svarbus EEE) (2005/363/EB)