Lieta T-382/20: Prasība, kas celta 2020. gada 17. jūnijā – Lee/EUIPO (Galda naži, dakšas un karotes)