Arrest van het Gerecht (Tiende kamer) van 2 december 2020.